Vogelwering

Vogels, zoals duiven, meeuwen, kauwen en spreeuwen, kunnen soms overlast veroorzaken. Bijvoorbeeld door hun uitwerpselen, door geluidsoverlast, door agressief gedrag wanneer zij nestelen of door schade aan auto’s doordat zij steentjes uit de lucht laten vallen. Wij maken gebruik van verschillende systemen om vogels te weren. Zo kunnen wij voor vrijwel iedere situatie een passende oplossing bieden. In de eerste plaats is het natuurlijk belangrijk dat vogels met het juiste systeem worden geweerd. Daarnaast zoeken wij, samen met de klant, naar de oplossing die het minst opvalt.

Wij maken gebruik van de volgende systemen om vogels te weren: